دار الشفا

… و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان‌مان فاصله طولانی را باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا می‌داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت‌ مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!
خداوندا، این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه‌اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش…
صحیفه امام خمینی » جلد ۲۱ » صفحات ۹۲ و ۹۳
ما ملت امام حسینیم

شهید مدافع حرم،شیری جعفرزادە-حبیب الله جاویدالاثر

شهید مدافع حرم،عسگری-مهدی جاویدالاثر

شهید مدافع حرم،فلاح پیشه-اصغر جاویدالاثر

شهید مدافع حرم،قاسمی-مهدی جاویدالاثر

شهید مدافع حرم،معینی زاده-محمد جاویدالاثر

شهیدمدافع حرم،بربری-محمد جاویدالاثر

شهید مدافع حرم،جعفری-غلامعلی جاویدالاثر

شهید مدافع حرم،رضایی-نبی جاویدالاثر

شهیدمدافع حرم،سلطانپور-محمدمهدی جاویدالاثر

گلزار شهدای امام زاده محمد کرج
گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم،تمام زاده-علی در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم، دهقان آزاد-غلامحسن در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم،رشوند آوه-عبدالرشید در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم،قبادی-علیرضا در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم،قریشی-سیداحمد در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم،نعمایی عالی-مهدی در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

شهید مدافع حرم،آسمیه-عباس در گلزار شهدای امام زاده محمد-کرج

گلزار شهدای امام زاده حسن-کرج
گلزار شهدای امام زاده حسن-کرج

شهید مدافع حرم،مصطفایی-عین‌الله در گلزار شهدای امام زاده حسن-کرج

شهید مدافع حرم،نوروزی-محمد در گلزار شهدای امام زاده حسن-کرج

امام زاده طاهر کرج
گلزار شهدای امام زاده طاهر کرج

شهید مدافع حرم،اینانلو-محمد در گلزار شهدای امامزاده طاهر-کرج

شهید مدافع حرم، سلمانیان-مجید در گلزار شهدای امامزاده طاهر-کرج

حرم شهدای گمنام بهشت سکینه کرج
حرم شهدای گمنام بهشت سکینه کرج

شهید مدافع حرم،کمالی دهقان-محسن در گلزار شهدای بهشت سکینه-کرج

شهیدمدافع حرم،اعتمادی-ضامن در گلزار شهدای بهشت سکینه-کرج

 گلزار شهدای حاجی آباد-کرج
گلزار شهدای حاجی آباد-کرج

شهید مدافع حرم،ایزدیار-رضا در گلزار شهدای حاجی آباد-کرج

گلزار شهدای روستای دروان-کرج

شهید مدافع حرم،نریمانی-محمود در گلزار شهدای روستای دروان-کرج

گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)-محمدشهر
گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)-محمدشهر

شهید مدافع حرم،ابراهیمی-شیرحسین در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،امیری-روح الله در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،امیری-نورالله در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،حسینی-سیدعلی در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)-محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،خاوری-محمدحسین در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،رضایی-مرتضی در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم، صداقت-امین در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،علی دادی-منصور در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،عزیزی-حکیم در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،نقوی-سید علی در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،هاشمی-سید نعمت در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

شهید مدافع حرم،یاوری-حسین در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع)- محمد شهر-کرج

گلزار شهدای امامزاده عبدالله و صالح--کوهسار
گلزار شهدای امامزاده عبدالله و صالح–کوهسار

شهید مدافع حرم،امیری-خداداد در گلزار شهدای امام زاده عبدالله(ع)و صالح (ع)-کوهسار-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،نجفی-خداداد در گلزار شهدای امام زاده عبدالله(ع)و صالح (ع)-کوهسار-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،جعفری-علیرضا در گلزار شهدای امام زاده عبدالله(ع)و صالح (ع)-کوهسار-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،واحدی-نعمت الله در گلزار شهدای امام زاده عبدالله(ع)و صالح (ع)-کوهسار-ساوجبلاغ

گلزار شهدای امامزادگان شاهزاده حسين (ع) و بي بي سكينه (س)-کردان-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،دولتی-غلامعلی در گلزار شهدای امامزادگان شاهزاده حسين (ع) و بي بي سكينه (س)-کردان-ساوجبلاغ

شهیدمدافع حرم،احمدی-امین در گلزار شهدای روستای قاسم آباد بزرگ-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،حیدری-حبیب در گلزار شهدای روستای قاسم آباد بزرگ-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،حسنی-محمد انور در گلزار شهدای سیف آباد-گلسار-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،یعقوبی-الله یار در گلزار شهدای سیف آباد-گلسار-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،محمدی-سفیر حسین در گلزار شهدای ینگی امام-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،کرمی-ستار در گلزار شهدای ینگی امام-ساوجبلاغ

شهدای مدافع حرم،علیزاده-محمدرضا در گلزار شهدای ینگی امام-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم، محمدی-جواد در گلزار شهدای امامزاده اظهرالدین – ایقربلاغ-ساوجبلاغ

شهید مدافع حرم،یعقوبی-ابراهیم در گلزار شهدای نظرآباد

شهید مدافع حرم،احمدی-اسد در گلزار شهدای دولت‌آباد-نظرآباد

شهید مدافع حرم،کارگر برزی-رضا در گلزار شهدای بهشت رضا (ع)-نظرآباد

شهید مدافع حرم،توکلی-سید محمد در گلزار شهدای بهشت رضا (ع)-نظرآباد

شهید مدافع حرم،جعفری-عبدالعظیم در گلزار شهدای روستای بختیار-نظرآباد

شهید مدافع حرم،حسینی-ضمیر در گلزار شهدای روستای بختیار-نظرآباد

شهیدمدافع حرم،حسینی-جوادالله در گلزار شهدای روستای بختیار-نظرآباد

شهیدمدافع حرم،رضایی-محمدعلی در گلزار شهدای روستای بختیار-نظرآباد

شهید مدافع حرم،حسین زاده-مختار در گلزار شهدای روستای دنگیزک-نظرآباد

شهیدمدافع حرم،حکیمی-حمید در گلزار شهدای روستای دنگیزک-نظرآباد

شهید مدافع حرم،رضایی-شاه ولی در گلزار شهدای روستای دنگیزک-نظرآباد

شهید مدافع حرم،احمدی-حسین در گلزار شهدای اشتهارد

شهیدمدافع حرم،حیدری-محمود در گلزار شهدای اشتهارد

شهید مدافع حرم،رضایی-نعیم در گلزار شهدای اشتهارد

شهیدمدافع حرم،حیدری-شریف در گلزار شهدای روستای مرادتپه و صحت آباد-اشتهارد

شهید مدافع حرم،الیاسی-اصغر در گلزار شهدای بهشت رقیه-چهارباغ

شهید مدافع حرم،حسینی-سید محمد انور در گلزار شهدای امامزاده برهان الدین (ع)-دهیاری قوهه – چهارباغ

شهید مدافع حرم،حسنی-علی در گلزار شهدای امامزاده برهان الدین (ع)-دهیاری قوهه – چهارباغ

گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد
گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،اسمی-ابراهیم در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهیدمدافع حرم،جعفری-حسن در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،حسنی-جعفر در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،حسنی-جواد در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهیدمدافع حرم،حسینی-سیدعلی احمد در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،عطایی-محمدرضا در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،قربانی-علی در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،رستمی-علی محمد در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،انوری-حیدر در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،نوروزی-علیرضا در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

شهید مدافع حرم،یاوری-حسین در گلزار شهدای بی بی سکینه-ملارد

بقعه امامزاده ابراهیم (ع) ملارد
بقعه امامزاده ابراهیم (ع) ملارد

شهید مدافع حرم،جلیلوند-حیدر در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم(ع)-ملارد

شهید مدافع حرم،شریفی-هادی در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم(ع)-ملارد-(یادبود)

شهیدمدافع حرم،عادلی-علی در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم(ع)-ملارد

سایر گلزارهای شهدا:

شهید مدافع حرم،تقوایی-گل محمد در گلزار شهدای فرخ آباد زیبادشت-فردیس

شهید مدافع حرم،مسیب زاده-مرتضی در گلزار شهدای سرحد آباد

شهیدمدافع حرم،ابراهیمی-مجتبی در گلزار شهدای مشکین دشت-کرج

شهید مدافع حرم،خلیلی-محمدحسن (رسول ) در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها-تهران

شهید مدافع حرم،رزاقی-حسن در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها-تهران

شهید مدافع حرم،قارلقی-سعید در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها-تهران

شهید مدافع حرم،مدواری-میثم در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها-تهران

شهید مدافع حرم ،نصیری-شعبان در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها-تهران

شهید مدافع حرم،ابراهیمی-محمداکرم در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها-تهران

شهید مدافع حرم،وفایی-حمید در گلزار شهدای شهرستان پاکدشت-تهران

شهیدمدافع حرم،حکیمی-صادق در گلزار شهدای بهشت رضا(ع)-مشهد

شهیدمدافع حرم،امیری-سید جعفر در گلزار شهدای بهشت معصومه(س)-قم

شهید مدافع حرم،عبدیان-قدرت در گلزار شهدای اولادقباد-کوهدشت لرستان

شهید مدافع حرم،بدوی-حبیب در گلزار شهدای اهواز-خوزستان

شهید مدافع حرم،قنواتی-علیرضا در گلزار شهدای روستای جایزان-اهواز

شهید مدافع حرم،کاظمی-حمزه در گلزار شهدای کرمانشاه

شهید مدافع حرم،نوروزی-مهدی در گلزار شهدای کرمانشاه

شهید مدافع حرم،معافی-محمد در گلزار شهدای روستای برگه-مازندران